Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 4 november 2020

2020-11-05 14:40

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN1639-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1983-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Granlo

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2923-2
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om kompletterande handlingar, Hälsocentralen Kramfors

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN2047-6
Rubrik: Underrättelse om möjlighet till yttrande över förslag till beslut, Hälsocentralen Ramsele

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN64-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Ankaret

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN3350-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2382-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2698-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2698-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3240-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3240-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3240-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3240-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3241-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Södra Sundet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten
DiarieNr: 20RS11344-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K1336880-20 Viltolycka Hammar, Helgum

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner SKR Avdelningen för vård och omsorg
DiarieNr: 20HSN800-8
Rubrik: Redovisning av regionernas krav på remiss i öppen vård – uppdatering november 2020