Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 5 januari 2021

2021-01-08 16:49

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN808-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sollefteå

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Näringsdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-22
Rubrik: Regeringsbeslut Uppdrag att genomföra insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Polisregion Nord
DiarieNr: 21RS123-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1585076-20, stöld Ögonmottagningen Närvården, Södra vägen, Härnösand

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Polisregion Nord
DiarieNr: 21RS124-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1587936-20, Skadegörelse, klotter på fastighet hälsocentralen Gilleberget

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Polisregion Nord
DiarieNr: 21RS125-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1588088-20, Skadegörelse, klotter på parkeringsautomater, Lasarettsvägen Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Polisregion Nord
DiarieNr: 21RS126-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1588062-20, skadegörelse, klotter på skyltar, Norrmalsgatan 2 Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS127-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90315223

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN47-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, barnmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN47-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN47-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ÖNH-kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN47-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN46-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN46-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN45-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, specialisttandvården Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN45-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN42-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologkliniken Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS90-1
Rubrik: Bestridande faktura 90315015