Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 6 oktober 2021

2021-10-13 11:24

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Näringsdepartementet
DiarieNr: 21RS11241-1
Rubrik: Regeringsbeslut I 9 Erbjudande till Gotlands kommun och regionerna att ta fram och genomföra regionala serviceprogram 2022-2030

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Avdelning nord
DiarieNr: 21HSN3038-3
Rubrik: Bekräftelse på lex Maria anmälan, reumatologen Örnsköldsvik

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret
DiarieNr: 21NHU11-11
Rubrik: Protokollsutdrag § 192 Revidering av aktieägaravtal och bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret
DiarieNr: 21NHU11-10
Rubrik: Förslag till beslut; Revidering av aktieägaravtal och bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret
DiarieNr: 21NHU11-9
Rubrik: Beslutsexpediering Sundsvalls kommunfullmäktige 2021-09-27 - Revidering av aktieägaravtal och bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU547-3
Rubrik: Mall för bemyndiganderedovisning och förändring prognos regionala tillväxtåtgärder - Regioner bemyndiganderedovisning.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU547-2
Rubrik: Mall för bemyndiganderedovisning och förändring prognos regionala tillväxtåtgärder - utgiftsprognoser

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU547-1
Rubrik: Bemyndiganderedovisning och förändring prognos regionala tillväxtåtgärder enligt regleringsbrevet budgetåret 2021 avseende Tillväxtverket utgiftsområde 24 Näringsliv och 19 Regional tillväxt

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statens inköpscentral Kammarkollegiet
DiarieNr: 21RS11202-1
Rubrik: Enkät rörande ramavtal som upphandlats av Statens inköpscentral