Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 7 april 2021

2021-04-08 08:15

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kempestiftelserna
DiarieNr: 21RS4352-1
Rubrik: Följebrev Kempestiftelsernas Årsredogörelse 2020

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kempestiftelserna
DiarieNr: 21RS4352-2
Rubrik: Årsredogörelse 2020, Kempestiftelserna

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1212-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1212-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN394-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN358-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN3035-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
DiarieNr: 21RS4359-1
Rubrik: Inbjudan till dialogmöte kring lex Maria, chefläkare och patientsäkerhetssamordnare

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1323-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1322-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1321-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN715-2
Rubrik: [Skyddat]