Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 7 juli 2021

2021-07-12 08:58

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Leader Höga Kusten
DiarieNr: 21NHU392-3
Rubrik: Remiss Leaderstrategi 2030 - Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Leader Höga Kusten
DiarieNr: 21NHU392-2
Rubrik: Missiv Remiss Leaderstrategi 2030

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Leader Höga Kusten
DiarieNr: 21NHU392-1
Rubrik: Följebrev Remiss Leaderstrategi 2030

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Jämtland Härjedalen Ekonomienheten
DiarieNr: 21RS8068-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90324812