Onsdagen den 7 september 2022

2022-09-13 15:43

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Sollefteå
DiarieNr: 22NHU27-4
Rubrik: Protokoll §§ 39-47 Samordningsförbundet Sollefteå 2022-09-01

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet Sollefteå
DiarieNr: 22REV6-4
Rubrik: Protokoll §§ 39-47 Samordningsförbundet Sollefteå 2022-09-01

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Svenska Distriktsläkarföreningen
DiarieNr: 22RS10092-1
Rubrik: Kompetensförsörjningsenkät 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
DiarieNr: 22RS10085-1
Rubrik: Instruktion för inrapportering av regionernas indikatorer 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 22RS10082-1
Rubrik: Inbjudan att lämna bekräftelse för att bli avropsberättigad i ramavtalsupphandling Operatörstjänst elektroniska affärmeddelanden

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet
DiarieNr: 22RS9898-2
Rubrik: Påminnelse om inbjudan att lämna bekräftelse för att bli avropsberättigad, ramavtalsupphandling Programvaror och tjänster - Licenser och licenstjänster


Tillbaka till toppen