Onsdagen den 8 juni 2022

2022-06-10 08:28

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Skåne, Vårdfakturering
DiarieNr: 22RS7008-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90342949

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS7006-2
Rubrik: Regeringsbeslut I:4, Bemyndigande att underteckna en tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, avseende försörjningsberedskap för läkemedel

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22RS7006-3
Rubrik: Bilaga till regeringsbeslut, Bemyndigande att underteckna en tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, ang försörjningsberedskap för läkemedel

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22RS7006-1
Rubrik: Följebrev, Bemyndigande att underteckna en tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, avseende försörjningsberedskap för läkemedel

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Näringsdepartementet
DiarieNr: 22NHU312-1
Rubrik: Följebrev, Regeringsbeslut - Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Sverige-Norge programperioden 2021–2027

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1137-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, Ankaret Hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1164-10
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1953-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovården Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4400-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, endodonti Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2767-10
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1988-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, barn- och ungdomskliniken Sundsvall


Tillbaka till toppen