Torsdagen den 9 mars 2023

2023-03-10 09:41

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN1170-1
Rubrik: Remiss Nationellt kunskapsstöd om försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården - svar senast 2023-04-24

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: E-hälsomyndigheten
DiarieNr: 23HSN1160-2
Rubrik: Missiv Öppen remiss bedömningar för specifikationerna Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) och Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) till nationella gemensamma specifikationer (NGS

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: E-hälsomyndigheten
DiarieNr: 23HSN1160-1
Rubrik: Följebrev Öppen remiss bedömningar för specifikationerna Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) och Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1154-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019301

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1155-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019186

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1157-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019239

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Lantmäteriet
DiarieNr: 23RS2365-2
Rubrik: Bekräftelse av ansökan fastighetsreglering rörande Fastlandet 2:66 och Kråkan 2

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Din Tur
DiarieNr: 23RUN236-2
Rubrik: Inbjudan till samråd inför upphandling av särskild persontrafik

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Din Tur
DiarieNr: 23RUN236-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till samråd inför upphandling av särskild persontrafik

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för register och statistik
DiarieNr: 23RS2644-1
Rubrik: Fortsatt veckorapportering till patientregistret 28403/2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ångermanlands Tingsrätt Rotel 5
DiarieNr: 23RS2645-1
Rubrik: Underrättelse om konkursgäldenär

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23RS2646-2
Rubrik: Utbildningar och nätverk inom Medborgardialog våren 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och Regioner
DiarieNr: 23RS2646-1
Rubrik: Följebrev Utbildningar och nätverk inom Medborgardialog våren 2023

 

 


Tillbaka till toppen