Onsdagen den 9 november 2022

2022-11-10 10:35

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB
DiarieNr: 22RS10085-4
Rubrik: Påminnelse om inrapportering av regionernas indikatorer 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2894-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik


Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1786-6
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS11751-3
Rubrik: Påminnelse 2 enkät avseende tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal - svar senast 2022-11-16

 

 


Tillbaka till toppen