Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 1 juni 2021

2021-06-07 08:24

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS6989-1
Rubrik: Erbjudande om att ansluta till ESF-projektet Digital mognad

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU337-2
Rubrik: Missiv Avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, TRV 2021/66627, yttrande senast 2021-06-30

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU337-1
Rubrik: Följebrev Avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, TRV 2021/66627