Tisdagen den 1 november 2022

2022-11-04 11:22

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten
DiarieNr: 22HSN4031-2
Rubrik: Information om erbjudande att delta i EUs smittskyddsmyndighets punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten, enheten för antibiotika och vårdhygien
DiarieNr: 22HSN4031-1
Rubrik: Följebrev Information om erbjudande att delta i EU:s smittskyddsmyndighets punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS9569-4
Rubrik: Ansökningsförfrågan angående nationell högspecialiserad vård, oktober 2022 - Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Sundsvall
DiarieNr: 22NHU23-6
Rubrik: Protokoll §§ 98-119 Samordningsförbundet Sundsvall 2022-10-21

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet Sundsvall
DiarieNr: 22REV2-6
Rubrik: Protokoll §§ 98-119 Samordningsförbundet Sundsvall 2022-10-21

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Nya Ostkustbanan
DiarieNr: 22NHU20-18
Rubrik: Protokoll §§ 47-56 styrelsesammanträde Nya Ostkustbanan 2022-09-30

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kunskapsstyrning Vård - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 22RS12187-1
Rubrik: Information om nya remisser inom Nationellt system för kunskapsstyrning- 15 november 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 22RS12193-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K1274667-22 Försök till inbrott och stöld, Hjälpmedelsförrådet Primärvårdsrehab Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 22RS12155-2
Rubrik: Remiss Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar, svar senast 2023-02-01

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 22RS12155-3
Rubrik: Utkast ändringsföreskrift SSMFS 2018, bilaga till remiss Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 22RS12155-4
Rubrik: Utkast ändring i allmänna råd SSMFS 2018, bilaga till remiss Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 22RS12155-5
Rubrik: Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd med motivtext SSMFS2018, bilaga till remiss Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 22RS12155-6
Rubrik: Konsekvensutredning, bilaga till remiss Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 22RS12155-1
Rubrik: Följebrev Remiss Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Näringsdepartementet
DiarieNr: 22RS12139-2
Rubrik: Protokollsutdrag Regeringsbeslut om Forum för hållbar regional utveckling 2022-2030 - bilaga till erbjudan om att utse ledamöter till Politikerforum

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 22RS12139-1
Rubrik: Erbjudande om att utse ledamöter till Politikerforum, Forum för hållbar regional utveckling

 


Tillbaka till toppen