Tisdagen den 10 maj 2022

2022-05-11 12:01

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN1790-2
Rubrik: Missiv, Remiss - Förslag till föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN1790-4
Rubrik: Remiss - Förslag till föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN1790-5
Rubrik: Konsekvensutredning, Remiss - Förslag till föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN1790-3
Rubrik: Sändlista, Remiss - Förslag till föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN1790-1
Rubrik: Följebrev, Remiss - Förslag till föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS4856-3
Rubrik: Ny sista svarsdag - Enkät rörande implementering av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar, området Artros

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS2396-4
Rubrik: Påminnelse att rekvirera medel - Statsbidrag 2022 för att utöka antalet vårdplatser

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU672-25
Rubrik: Regeringsbeslut I 3, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Trafikanalys

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försäkringskassan
DiarieNr: 21RS2196-25
Rubrik: Beslut om ersättning för sjuklönekostnader under coronapandemin december 2021, som fattades 2022-04-14

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försäkringskassan
DiarieNr: 21RS2196-24
Rubrik: Beslut om ersättning för sjuklönekostnader under coronapandemin, april 2021, som fattades 2022-04-13

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1787-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1786-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1784-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, habiliteringen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1383-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, klin fys Sundsvall


Tillbaka till toppen