Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 11 januari 2022

2022-01-14 10:39

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: S-Kvinnor Västernorrland
DiarieNr: 21NHU306-5
Rubrik: Rekvisition organisationsstöd 2022, S-kvinnor Västernorrland

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: PRO Distrikt Ångermanland
DiarieNr: 21NHU288-5
Rubrik: Rekvisition för beslutat organisationsstöd 2022, PRO Distrikt Ångermanland.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN119-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018498

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3657-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, akut och IVA-vård, Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 15HSN86-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akuten, ortopeden, handrehab, röntgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN113-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Örnsköldsvik

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Havs- och vattenmyndigheten
DiarieNr: 20NHU638-6
Rubrik: Beslutat åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Västernorrlands SSU-distrikt
DiarieNr: 21NHU311-10
Rubrik: Rekvisition Organisationsstöd 2022, Västernorrlands SSU distrikt

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU63-27
Rubrik: Mall Redovisning mot bemyndigande avseende anslaget 1:1 Regional tillväxtåtgärder

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU63-26
Rubrik: Begäran om bemyndiganderedovisning avseende anslaget 1:1 Regional tillväxtåtgärder

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: SPF Seniorerna distrikt Västernorrland
DiarieNr: 21NHU256-5
Rubrik: Rekvisition Organisationsstöd 2022, SPF Seniorerna Distrikt Västernorrland