Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 12 januari 2021

2021-01-13 17:34

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
DiarieNr: 21NHU27-2
Rubrik: Beslut om fortsatt begränsningar i Kollektivtrafiken 2021-01-23

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS286-1
Rubrik: Bestridande av fakturor 90315727 och 90315707

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Pro Ångermanland
DiarieNr: 20NHU313-3
Rubrik: Rekvisition för beviljat organisationsstöd 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: PostNord Sverige AB
DiarieNr: 21RS290-1
Rubrik: Information om start för ny leveransmodell av brevtjänster

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Avdelning nord
DiarieNr: 21HSN61-5
Rubrik: Bekräftelse på lex Maria anmälan, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN125-1
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om yttrande, RPK Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN124-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik