Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 12 oktober 2021

2021-10-14 10:23

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Statskontoret
DiarieNr: 21NHU552-2
Rubrik: Information om regeringsuppdrag utvärdera ungdomspolitiska uppföljningssystemet.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Statskontoret
DiarieNr: 21NHU552-3
Rubrik: Enkät om uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Statskontoret
DiarieNr: 21NHU552-1
Rubrik: Följebrev till enkät om uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen - Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
DiarieNr: 21RS11126-15
Rubrik: Rättelse remissunderlag – Kurativt syftande behandling av vulvacancer

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen - Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
DiarieNr: 21RS11126-14
Rubrik: Rättelse remissunderlag – Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan (HIPEC)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen - Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
DiarieNr: 21RS11126-13
Rubrik: Följebrev till rättelse remissunderlag – Nationell högspecialiserad vård - behandling vulvacancer och cellgiftsbehandling i bukhålan

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-48
Rubrik: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens energimyndighet