Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 13 oktober 2020

2020-10-14 14:40

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20NHU539-5
Rubrik: Påminnelse om enkät - Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2020, Svar senast 2020-10-23

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 20RS10617-2
Rubrik: Inbjudan till webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 2020-11-11. Tema: Avhopp från politiska förtroendeuppdrag

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 20RS10617-1
Rubrik: Följebrev till inbjudan Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 2020-11-11

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Härnösands kommun Samhällsförvaltningen
DiarieNr: 20RS9875-5
Rubrik: Information om samråd Svanen 1, förlängning av svarstid till 2020-11-03 och informationsmöte 2020-10-20

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Härnösands kommun Samhällsförvaltningen
DiarieNr: 20RS9875-4
Rubrik: Följebrev till information om samråd Svanen 1, förlängning och informationsmöte

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS10607-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90311605

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS10608-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90311381

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Statistiska centralbyrån, SCB
DiarieNr: 20HSN970-3
Rubrik: Påminnelse Enkät Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2020 - Hälsocentralerna Härnösand

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statistiska centralbyrån, SCB
DiarieNr: 20RS3254-2
Rubrik: Påminnelse Enkät Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2020 - Regional utveckling Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 16HSN657-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, barnkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1871-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2924-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN457-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2537-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1873-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Gilleberget

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försäkringskassan, Avdelningen för sjukförsäkring
DiarieNr: 20RS10603-2
Rubrik: Beslut försäkringsmedicinska utredningar, prognoser 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försäkringskassan, Avdelningen för sjukförsäkring
DiarieNr: 20RS10603-1
Rubrik: Följebrev till försäkringsmedicinska utredningar, prognoser 2021

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Kulturdepartementet
DiarieNr: 19NHU802-3
Rubrik: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Riksantikvarieämbetet