Tisdagen den 13 september 2022

2022-09-14 08:39

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet
DiarieNr: 22RS10315-2
Rubrik: Inbjudan seminarium om Nya nationella riktlinjer för obesitas
2022-10-28

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet
DiarieNr: 22RS10315-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan seminarium om Nya nationella riktlinjer för obesitas 2022-10-28

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
DiarieNr: 22NHU281-4
Rubrik: Inbjudan till webbinarieserie om arbete med regionala elektrifierade godstransporter 2022-09-29

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
DiarieNr: 22NHU281-3
Rubrik: Följebrev Inbjudan till webbinarieserie om arbete med regionala elektrifierade godstransporter

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Kulturdepartementet
DiarieNr: 22NHU484-3
Rubrik: Remiss Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher SOU2022:44

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Kulturdepartementet
DiarieNr: 22NHU484-2
Rubrik: Missiv Remiss Remittering av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher SOU2022:44

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Kulturdepartementet
DiarieNr: 22NHU484-1
Rubrik: Följebrev Remittering av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher SOU2022:44, remissvar senast 2022-12-16

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1172-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Ramsele Hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1172-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Sollefteå Hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3263-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopeden, akuten och röntgen Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Dataverkstaden
DiarieNr: 22RS10251-1
Rubrik: Enkät om särskilt viktiga datamängder för regioner och kommuner

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3256-1
Rubrik: Enkät om tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Själevad

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3255-1
Rubrik: Enkät om tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Liden

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3254-1
Rubrik: Enkät om tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Bjästa


Tillbaka till toppen