Tisdagen den 14 juni 2022

2022-06-17 09:42

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
DiarieNr: 22HSN1946-8
Rubrik: Följebrev Avslut av ärendet gällande granskning av Folktandvården Region Västernorrlands berättigandebedömningsprocess inom barn- och ungdomstandvården berättigandebedömningsprocess inom barn- och ung

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Finansdepartementet
DiarieNr: 21NHU672-29
Rubrik: Regeringsbeslut III 4, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
DiarieNr: 21HSN1539-10
Rubrik: Avslut av ärende gällande granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostik Region Västernorrland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
DiarieNr: 21HSN1539-9
Rubrik: Bilaga 2 Sammanställning av svar för Region Västernorrland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
DiarieNr: 21HSN1539-8
Rubrik: Bilaga 1 Rapport Granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 21HSN1539-7
Rubrik: Följebrev Avslut av ärende gällande granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostik Region Västernorrland

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS2456-3
Rubrik: Redovisning av regionernas krav på remiss i öppen vård – uppdatering nr 2 juni 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Arbetsmiljöverket
DiarieNr: 20HSN1166-17
Rubrik: Beslut om upphävande av beslut om förbud, arbetsplats KAVA Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 22RS7148-2
Rubrik: Inbjudan Regional utbildning med fokus på ledarskap för att säkerställa effektiv samverkan vid kris och krig 2022-12-06--07

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 22RS7148-1
Rubrik: Inbjudan regional utbildning med fokus på ledarskap för att säkerställa effektiv samverkan vid kris och krig 2022-12-06--07


Tillbaka till toppen