Tisdagen den 15 november 2022

2022-11-18 10:12

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Medborgarskolan Region Mitt
DiarieNr: 22NHU632-1
Rubrik: Ansökan om utvecklingsbidrag för studieförbund 2023, projekt D & D

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: ABF Västernorrland
DiarieNr: 22NHU631-1
Rubrik: Ansökan utvecklingsstöd för studieförbund 2023, projekt Berättelse, bildning och dialog

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4236-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018982

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4238-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018991

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4241-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018985

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22RS12784-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90354353

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
DiarieNr: 22RS12773-1
Rubrik: Information Den digitala brevlådan e-Boks lämnar Mina meddelanden

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN71-8
Rubrik: Beslut vid enskildas klagomål, BUP Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 16HSN319-10
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2696-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Studieförbundet Bilda
DiarieNr: 22NHU630-1
Rubrik: Ansökan om utvecklingsbidrag för studieförbund, projekt Arbetsmarknadskunskap

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
DiarieNr: 22RS12754-1
Rubrik: Information om nya kunskapsstöd på öppen remiss 2022-11-15--2023-02-14

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS11751-4
Rubrik: Förlängning av svarstid: Enkät från Socialstyrelsen avseende tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal- 2022-11-18

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
DiarieNr: 22RS12752-1
Rubrik: Enkät om uppföljning av feriejobb/feriepraktik 2022

 

 

 


Tillbaka till toppen