Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 16 februari 2021

2021-02-17 09:33

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1890-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90317575

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21NHU112-1
Rubrik: Bestridande av faktura 70072095

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2267-4
Rubrik: Beslut vid enskildas klagomål, akutmottagningen, kvinnokliniken och kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN615-1
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om yttrande samt uppgifter om berörd hälso- och sjukvårdspersonal, specialistmödravården Sundsvall och barnmorskemottagningen Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN613-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Själevad

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN613-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN613-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN7-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Matfors

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN3349-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgi Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN626-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN6-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3010-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Sollefteå 

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN22-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3010-8
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, reumatologkliniken Sollefteå