Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 2 februari 2021

2021-02-11 13:43

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, SKR
DiarieNr: 21HSN406-2
Rubrik: Meddelande 3/2021 från styrelsen - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om kostnader för Läkemedelsförmånerna m.m. 2021

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, SKR
DiarieNr: 21HSN406-1
Rubrik: Följebrev, Meddelande 3/2021 från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om kostnader för Läkemedelsförmånerna m.m. 2021

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, SKR
DiarieNr: 21HSN404-2
Rubrik: Meddelande 2/2021 från styrelsen - Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård, 2021-2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges kommuner och landsting, SKR
DiarieNr: 21HSN404-1
Rubrik: Följebrev, Meddelande 2/2021 från SKR:s styrelse om Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, SKR
DiarieNr: 21HSN402-2
Rubrik: Meddelande 1/2021 från styrelsen - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en god och nära vård 2021

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, SKR
DiarieNr: 21HSN402-1
Rubrik: Följebrev, Meddelande 1/2021 från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en god och nära vård 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS1185-3
Rubrik: Remiss av Socialstyrelsens rapport: Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS1185-2
Rubrik: Missiv till remiss av Socialstyrelsens rapport: Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS1185-1
Rubrik: Följebrev till remiss av Socialstyrelsens rapport: Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelserna och Socialstyrelsen
DiarieNr: 21RS1172-2
Rubrik: Inbjudan planeringsmöte civilt försvar mellan Regioner, Länsstyrelser och Socialstyrelsen, 2021-02-17.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelserna och Socialstyrelsen
DiarieNr: 21RS1172-1
Rubrik: Följebrev till inbjudan planeringsmöte civilt försvar mellan Regioner, Länsstyrelser och Socialstyrelsen, 2021-02-17.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Noerhtenaestie Västernorrlands Sameförening
DiarieNr: 20NHU368-9
Rubrik: Rekvisition av verksamhetsstöd 2021, Noerhtenastie Västernorrlands Sameförening

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1145-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90316626

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1146-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90316803

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1147-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90316819

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1148-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90316824

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Polisregion Nord
DiarieNr: 21RS1159-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K94295-21, stöld av dator m.m., Sundsvalls sjukhus

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Polisregion Nord
DiarieNr: 21RS1159-2
Rubrik: Tilläggsanmälan till polisanmälan 5000-K94295-21, stöld av dator m.m., Sundsvalls sjukhus

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Polisregion Nord
DiarieNr: 21HSN389-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K10537321, försök till stöld, affektiva mottagning B Sundsvalls sjukhus

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS1143-1
Rubrik: Erbjudande om möjlighet att delta i upphandling av Skyddsmask 90, generation 2