Tisdagen den 2 maj 2023

2023-05-03 10:12

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polisen, Region Nord
DiarieNr: 23HSN2071-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon RTF34G i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2066-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Husum/Trehörningsjö

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1439-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, odontologisk radiologi Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kvarkenrådet EGTS
DiarieNr: 23RUN361-2
Rubrik: Komplettering Kallelse Kvarkenrådet EGTS årsmöte 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Fremia och  Famna
DiarieNr: 23RS4629-2
Rubrik: Skrivelse till regionstyrelsen och regiondirektören: Nyttja möjligheterna till mer idéburen välfärd i er region

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 23RS4616-1
Rubrik: Information om invasiva främmande arten jättebalsamin, finns på eller nära fastigheten Lasarettet 3, Sollefteå kommun


Tillbaka till toppen