Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 20 april 2021

2021-04-26 09:25

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Energimarknadsinspektionen (Ei)
DiarieNr: 21RS5124-1
Rubrik: Remiss, Synpunkter på Kraftledning - Luftledning från Stornorrfors till Sollefteå- och Örnsköldsviks kommun - fastigheter Österås 3:7 m fl Österås 2:21

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1107-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN125-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2269-6
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2218-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelserna Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland
DiarieNr: 21RS4987-2
Rubrik: Inbjudan till länsstyrelsernas och Norra Militärregionens gemensamma totalförsvarsdagar 2021-10-26--27

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Kulturdepartementet
DiarieNr: 21NHU225-2
Rubrik: Remiss Vissa statliga insatser på Musikområdet - Svar senast 2021-07-14

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för konstarterna
DiarieNr: 21NHU225-1
Rubrik: MIssiv Remiss Vissa statliga insatser på Musikområdet - Svar senast 2021-07-14

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Din Tur
DiarieNr: 21NHU17-6
Rubrik: Protokoll §§ 40-46, förbundsdirektionens sammanträde 2021-04-16