Tisdagen den 20 september 2022

2022-09-21 09:10

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Viermie K ekonomisk förening
DiarieNr: 22NHU560-1
Rubrik: Ansökan kulturprojekt, projekt Samisk kulturutbudsdag

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Småbyarnas Kultur & Miljöförening
DiarieNr: 22NHU558-1
Rubrik: Ansökan konstprojekt, projekt Moving Art

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Suitcase opera
DiarieNr: 22NHU557-1
Rubrik: Ansökan kulturprojekt, projekt Titta Hamlet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Danscentrum Norr
DiarieNr: 22NHU555-1
Rubrik: Ansökan kulturprojekt, projekt Dansresidens Västernorrland

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
DiarieNr: 22NHU13-8
Rubrik: Föredragningslista Styrelsesammanträde Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2022-09-20c

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
DiarieNr: 22NHU13-9
Rubrik: Protokoll §§ 36-54 Styrelsemöte Stiftelsen länsmuseet 2022-09-20 inklusive bilagor

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3342-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018864

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3345-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018887

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3346-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018889

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 22RS784-9
Rubrik: Avräkning för kommunalskattemedel m.m. för september månad 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Läkarhuset Sibyllegatan AB
DiarieNr: 22RS10584-1
Rubrik: Information om Ny fakturaadress från 3/10 - Läkarhuset Sibyllegatan AB (org: 556437-5706)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen, Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 22HSN3349-2
Rubrik: Missiv Remiss - förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen, Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 22HSN3349-4
Rubrik: Remiss - förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen, Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 22HSN3349-5
Rubrik: Konsekvensutredning Remiss - förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Rättsavdelningen, Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 22HSN3349-3
Rubrik: Sändlista Remiss - förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3349-1
Rubrik: Följebrev Remiss - förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3344-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4204-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, öronkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4204-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, hörcentralen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN2062-13
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3344-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, onkologkliniken Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra Sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen
DiarieNr: 22RS180-10
Rubrik: Protokoll §§ 137-150 Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen 2022-08-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra Sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen
DiarieNr: 22RS180-11
Rubrik: Protokoll §§ 151-167 Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen 2022-09-02


Tillbaka till toppen