Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 21 december 2021

2021-12-23 15:25

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statistiska Centralbyrån (SCB)
DiarieNr: 21RS11005-4
Rubrik: Kommunalekonomisk utjämning för regioner år 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statistiska Centralbyrån (SCB)
DiarieNr: 21RS11005-3
Rubrik: Följebrev, Kommunalekonomisk utjämning för regioner år 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Region Västerbotten
DiarieNr: 21HSN4435-2
Rubrik: Information om prover för Tuberkulosdiagnostik i form av direktmikroskopi, odling, art och resistensbestämning vid klinisk mikrobiologi på NUS

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Region Västerbotten
DiarieNr: 21HSN4435-1
Rubrik: Följebrev, Information om prover för Tuberkulosdiagnostik i form av direktmikroskopi, odling, art och resistensbestämning vid klinisk mikrobiologi på NUS

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
DiarieNr: 21RS12071-9
Rubrik: Protokollsutdrag Regionstyrelsen § 385 Remiss från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg revision av förbundsordning

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
DiarieNr: 21RS12071-8
Rubrik: Svar på remiss förslag på revision av förbundsordning, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU672-2
Rubrik: Regeringsbeslut II 9 Regleringsbrev budgetåret 2022 avseende anslag 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning 2021-2027 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU675-2
Rubrik: Inbjudan till remissmöte 2022-02-10 Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU675-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till remissmöte 2022-02-10 Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU674-2
Rubrik: Missiv Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU674-1
Rubrik: Följebrev Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Får ej visas, innehåller personuppgifter
DiarieNr: 21NHU669-4
Rubrik: Regeringsbeslut 48 Riktlinjer för statens bidrag till Riksteatern för budgetåret 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regering Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU672-1
Rubrik: Regeringsbeslut II 8 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2147-9
Rubrik: Begäran om kompletterande handlingar, anestesi/operation/IVA Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2303-4
Rubrik: Begäran om komplettering anmälan av brister i säkerheten, BUP Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4242-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial påminnelse, ÖNH-kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4046-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial påminnelse, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4047-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial påminnelse, strokeavdelning 25/rehabkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4420-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall