Tisdagen den 21 juni 2022

2022-06-23 17:06

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS7499-4
Rubrik: Remiss; Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av SOSFS 1998:13

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS7499-3
Rubrik: Konsekvensutredning, remiss; Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av SOSFS 1998:13

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS7499-2
Rubrik: Missiv till remiss - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av SOSFS 1998:13

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS7499-1
Rubrik: Följebrev till remiss; Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av SOSFS 1998:13

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS7067-5
Rubrik: Följebrev inbjudan till digital remisskonferens om slutbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet- delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS7067-6
Rubrik: Inbjudan till digital remisskonferens om slutbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet- delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Lantmäterimyndigheten
DiarieNr: 21RS1697-4
Rubrik: Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, fastighet Högom 3:17 och 3:190

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN837-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN837-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Akutmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr:22HSN2331-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Röntgenarkivet Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2331-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Gilleberget

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2329-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2328-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Folktandvården Centrum

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet
DiarieNr: 22RS7031-2
Rubrik: Påminnelse inbjudan att lämna bekräftelse för att bli avropsberättigad, ramavtalsupphandling Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning


Tillbaka till toppen