Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 22 december 2020

2020-12-28 11:28

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS12882-1
Rubrik: Följebrev regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 20RS12482-4
Rubrik: Inbjudan till remisskonferens, Förslag till förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum (S2020/08974/FS)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, SKR
DiarieNr: 20RS12881-2
Rubrik: Meddelande 18/2020 från SKR:s styrelse om Överenskommelse avseende förändringar i förordningen 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, SKR
DiarieNr: 20RS12881-1
Rubrik: Följebrev; Meddelande 18/2020 från SKR:s styrelse om Överenskommelse avseende förändringar i förordningen 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, SKR
DiarieNr: 20RS12880-2
Rubrik: Meddelande 17/2020 från SKR:s styrelse om Överenskommelse avseende förändringar i förordningen 1994:1121 om läkarvårdsersättning

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, SKR
DiarieNr: 20RS12880-1
Rubrik: Följebrev; Meddelande 17/2020 från SKR:s styrelse om Överenskommelse avseende förändringar i förordningen 1994:1121 om läkarvårdsersättning

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Finansdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-20
Rubrik: Följebrev; Expediering av regleringsbrev avseende länsstyrelserna för budgetåret 2021

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen; Kulturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-19
Rubrik: Regeringsbeslut för kännedom; Expediering av regleringsbrev för Riksantikvarieämbetet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Kulturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-18
Rubrik: Följebrev; Expediering av regleringsbrev för Riksantikvarieämbetet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Kulturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-17
Rubrik: Regeringsbeslut för kännedom; Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Kulturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-16
Rubrik: Följebrev; Expediering av regleringsbrev för Nämnden för hemslöjdsfrågor

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Kulturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-15
Rubrik: Regeringsbeslut för kännedom; Regleringsbrev för budgetåret 2021 för Riksarkivet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Kulturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-14
Rubrik: Följebrev; Expediering av regleringsbrev för riksarkivet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Utbildnignsdepartementet
DiarieNr: 20NHU732-2
Rubrik: Remiss Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andra språk SOU 2020:66

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Utbildningsdepartementet
DiarieNr: 20NHU732-1
Rubrik: Missiv Remiss Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andra språk SOU 2020:66

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Region Östergötland
DiarieNr: 20HSN3814-1
Rubrik: Bestridande av faktura 68116560

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN1531-12
Rubrik: Påminnelse beställning av utredningsmaterial, Handkirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 18HSN1652-14
Rubrik: Påminnelse beställning av utredningsmaterial, Röntgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3812-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Ortopediska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3812-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Domsjö

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3811-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial Folktandvården Centrum

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3299-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Stöde

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3132-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Endokrinologiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3810-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial Geriatriska Kliniken Örnsköldsviks sjukhus

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3810-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Dagrehab Örnsköldsviks sjukhus

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS12870-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90315053

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS12869-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90314945

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS12866-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90314897

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS12865-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90314563