Tisdagen den 23 maj 2023

2023-05-24 09:12

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Svenskt Ambulansflyg
DiarieNr: 23RS5354-1
Rubrik: Årsredovisning 2022 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sundsvalls kommun Miljökontoret
DiarieNr: 23RS3140-8
Rubrik: Beslut om avgift för kontroll som inte var planerad Produktionsköket, Sjukhus 1, Sundsvalls sjukhus

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Härnösands kommun Samhällsförvaltningen
DiarieNr: 23RS5331-2
Rubrik: Svar köldmedierapporteringen Länsmuseum Västernorrland, fastighet MURBERGET 1:1, SAM-2023-1470

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2410-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019586

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2411-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019592

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2412-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019556

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2413-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019554

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2414-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019553

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2415-1
Rubrik:Bestridande av faktura 11019545

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part:[Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2416-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019546

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2417-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019576

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2418-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019575

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2419-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019557

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 22RS2491-16
Rubrik: Omprövningsbeslut AG278 arbetsgivaravgifter/avdragen skatt januari och februari 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ångermanlands Tingsrätt Rotel 1
DiarieNr: 23RS5289-1
Rubrik: Underrättelse om konkursgäldenär

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Timrå IK
DiarieNr: 23RUN196-3
Rubrik: Rekvisition stöd för ökad fysisk aktivitet - Teamsters Skolbesök

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ångermanlands Tingsrätt Rotel 5
DiarieNr: 23RS5288-1
Rubrik: Underrättelse om konkursgäldenär


Tillbaka till toppen