Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 23 mars 2021

2021-03-29 15:34

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Rättsavdelningen, Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 21RS3758-2
Rubrik: Missiv Remiss förslag till föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, svar senast 2021-04-20

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Rättsavdelningen, Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 21RS3758-3
Rubrik: Sändlista remiss förslag till nya föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Rättsavdelningen, Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 21RS3758-4
Rubrik: Författningsförslag remiss förslag till nya föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Rättsavdelningen, Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 21RS3758-5
Rubrik: Konsekvensutredning remiss förslag till nya föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Rättsavdelningen, Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik
DiarieNr: 21RS3758-1
Rubrik: Följebrev Remiss avseende förslag till föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN421-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1159-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN2120-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1158-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21NHU170-2
Rubrik: Inbjudan till Modellregioner - utvecklingsarbete för jämställd välfärd

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21NHU170-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till Modellregioner - utvecklingsarbete för jämställd välfärd

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikförbundet i Västernorrlands län
DiarieNr: 21NHU17-2
Rubrik: Protokoll §§ 7-13 Förbundsdirektionens protokoll 2021-03-16