Onsdagen den 24 maj 2023

2023-05-25 15:36

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)
DiarieNr: 23RS5434-1
Rubrik: Inbjudan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Regionträff 2023-09-26

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 23RUN410-2
Rubrik: Inbjudan informationsmöte om förslag till havsplaner under hösten 2023 enligt specifikation

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 23RUN410-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan informationsmöten om förslag till havsplaner

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sollefteå kommun, Miljö- och byggenheten
DiarieNr: 23RS5371-1
Rubrik: Obligatorisk ventilationskontroll, fastighet Lasarettet 3, Lasarettsgatan 1, Sollefteå sjukhus

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2443-1
Rubrik: Bestridande av faktura 68119802

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3399-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgiska kliniken, Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2768-11
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopediska kliniken, Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1316-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, lungmedicinska mottagningen, Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN450-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, handkirurgen, Sundsvalls sjukhus -påminnelse

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2440-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagning, Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2440-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenarkivet, Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2440-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken, Örnsköldsvik

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten
DiarieNr: 23RUN406-2
Rubrik: Program Konferens EU4Health Stakeholder 2023-06-0

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten
DiarieNr: 23RUN406-1
Rubrik: Inbjudan Konferens EU4Health Stakeholder 2023-06-09

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN1531-5
Rubrik: Redovisning statsbidrag 2022 för elektronisk kommunikation

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Enheten för finansiering av beredskapsutveckling (FB)
DiarieNr: 23RS5361-2
Rubrik: Information om utbetalning av ersättning för krisberedskap och civilt försvar inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Enheten för finansiering av beredskapsutveckling (FB)
DiarieNr: 23RS5361-3
Rubrik: Beslut om utbetalning till regionerna för arbete med krisberedskap och civilt försvar

 


Tillbaka till toppen