Tisdagen den 26 juli 2022

2022-07-28 13:35

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS8550-3
Rubrik: Remiss (sve) - Förslag till förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/E

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS8550-4
Rubrik: Remiss (sve) - Förslag till förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/E

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS8550-2
Rubrik: Missiv, Remiss - Förslag till förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/E

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS8550-1
Rubrik: Följebrev, Remiss - Förslag till förordning om kvalitets- och säkerhetsstandard för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och upphävande av direktiv 2002/98/EG och 2004/23/E

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS8549-2
Rubrik: Regeringsbeslut B I:1 - Avtal mellan Europeiska Kommissionen och HIPRA HUMAN HEALTH,S.L.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS8549-1
Rubrik: Följebrev, Expediering av regeringsbeslut Avtal mellan Europeiska Kommissionen och HIPRA HUMAN HEALTH,S.L.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 22RS8538-1
Rubrik: Information till ägare av fastighet Örnsköldsvik Björna 2:26 med eventuella miljöpåverkan

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1786-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2735-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, gynekologiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2735-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, gynekologiska kliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2733-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelning Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2733-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2721-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4369-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2705-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Domsjö Hälsocentral


Tillbaka till toppen