Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 27 april 2021

2021-04-28 08:15

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 21RS5392-2
Rubrik: Inbjudan - Utbildningen "Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt" 2021-05-27

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 21RS5392-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan - Utbildningen "Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt" 2021-05-27

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU245-1
Rubrik: Inbjudan: Regional dialog om nästa nationella plan för transportsystemet 2021-06-04

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Energimarknadsinspektionen
DiarieNr: 21RS5365-1
Rubrik: Remiss Möjlighet att lämna synpunkter på fortsatt användning av kraftledning fastighet Österås 8:1, synpunkter senast 2021-06-14