Tisdagen den 28 februari 2023

2023-03-01 11:56

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Stiftelsen Mannaminne
DiarieNr: 22RUN442-7
Rubrik: Rekvisition för regionalt verksamhetsstöd 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN986-1
Rubrik: Information angående statsbidrag i syfte att utöka antalet vårdplatser 2023.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN979-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019332

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN980-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019315

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN981-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019313

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN982-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019310

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN983-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019309

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN985-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019308

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarrätten i Sundsvall
DiarieNr: 23RS2179-1
Rubrik: Begäran om ny nämndeman till Kammarrätten i Sundsvall för perioden 2020-2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN590-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken avd. 52 A Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN978-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 22RS2023-49
Rubrik: Återrapportering av statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen 2022


Tillbaka till toppen