Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 28 september 2021

2021-09-30 10:05

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21HSN3230-2
Rubrik: Nationella riktlinjer för tandvård, Stöd för styrning och ledning

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21HSN3230-1
Rubrik: Följebrev Nya nationella riktlinjer för tandvård, andra aktörer

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statistiska Centralbyrån SCB
DiarieNr: 21RS10445-2
Rubrik: Påminnelse Enkät Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2021 - personal

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: SCB, Statistiska Centralbyrån SCB
DiarieNr: 21RS11005-2
Rubrik: Kommunalekonomisk utjämning för regioner - preliminärt utfall år 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: SCB, Statistiska Centralbyrån SCB
DiarieNr: 21RS11005-1 
Rubrik: Följebrev Kommunalekonomisk utjämning för regioner - preliminärt utfall år 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2890-6
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2080-6
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3237-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3235-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3779-3
Rubrik: [Skyddat]