Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 29 september 2020

2020-10-01 15:15

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: RVN
DiarieNr: 20RS3708-16
Rubrik: Pressinbjudan: Covid-19 i Västernorrland, 2020-09-30

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2057-5
Rubrik: Underrättelse om möjlighet till yttrande över förslag till beslut, BUP Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1966-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, onkologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1746-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, hudsektionen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2714-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2715-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Kramfors

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1965-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Triangeldrama i samverkan med ATR Västernorrland
DiarieNr: 20NHU66-7
Rubrik: Rekvisition av projektbidrag inom kulturområdet, projektet Det stora oväsendet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS10009-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90310871