Tisdagen den 3 maj 2022

2022-05-04 13:05

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten
DiarieNr: 22NHU50-23
Rubrik: Annex III - Bilaga Information EU4Health, arbetsprogrammet för 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten
DiarieNr: 22NHU50-22
Rubrik: Annex II - Bilaga Information EU4Health, arbetsprogrammet för 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten
DiarieNr: 22NHU50-21
Rubrik: Information EU4Health, arbetsprogrammet för 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 18HSN1210-12
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ÖNH-kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 18HSN1210-11
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, barnhabiliteringen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1678-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska jourmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1289-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Matfors Hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1382-2
Rubrik: Påminnelse beställning av utredningsmaterial, folktandvården Centrum

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3873-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken och hudkliniken Örnsköldsvik och Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1164-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS4856-2
Rubrik: Påminnelse: Enkät från Socialstyrelsen rörande implementering av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar, området Artros

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg IVO
DiarieNr: 22HSN1670-1
Rubrik: Missiv Remiss IVOs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg IVO
DiarieNr: 22HSN1670-2
Rubrik: Remiss IVOs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg IVO
DiarieNr: 22HSN1670-3
Rubrik: Bilaga 1 Förslag till blankett - Remiss IVOs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg IVO
DiarieNr: 22HSN1670-4
Rubrik: Bilaga 2 Förslag till blankett - Remiss IVOs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg IVO
DiarieNr: 22HSN1670-5
Rubrik: Bilaga 3 Förslag till blankett - Remiss IVOs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg IVO
DiarieNr: 22HSN1670-6
Rubrik: Bilaga 4 Förslag till blankett - Remiss IVOs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg IVO
DiarieNr: 22HSN1670-7
Rubrik: Bilaga 5 Förslag till blankett - Remiss IVOs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg IVO
DiarieNr: 22HSN1670-8
Rubrik: Bilaga 6 Förslag på blankett - Remiss IVOs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg IVO
DiarieNr: 22HSN1670-9
Rubrik: Konsekvensutredning - Remiss IVOs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg IVO
DiarieNr: 22HSN1670-10
Rubrik: Sändlista - Remiss IVOs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård


Tillbaka till toppen