Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 3 november 2020

2020-11-05 14:15

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statistiska Centralbyrån SCB
DiarieNr: 20RS9740-2
Rubrik: Påminnelse enkätsvar Organisering och arbetsmiljöarbete i svenskt arbetsliv 2019, Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3215-1
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om yttrande, psykiatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2961-3
Rubrik: Kompletteringsbegäran vid enskildas klagomål angående berörd hälso- och sjukvårdspersonal, kirurgkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3214-1
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om yttrande, akutmottagningen, medicinkliniken och intensivvårdsavdelningen Sollefteå, onkologkliniken Sundsvall samt SSIH

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3211-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, hälsocentralen Södra Sundet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3211-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2844-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå