Tisdagen den 4 januari 2022

2022-01-14 10:39

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Transportstyrelsen
DiarieNr: 20NHU666-5
Rubrik: Remissammanställning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten vid forsränning

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polisregion Nord
DiarieNr: 22HSN37-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon i sambandmed hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sundsvall, 8384004

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN24-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN24-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN23-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Kreativa Sverige
DiarieNr: 22NHU8-2
Rubrik: Information om kontakt från nationell utredning kulturella och kreativa näringar


Tillbaka till toppen