Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 6 april 2021

2021-04-07 08:25

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-30
Rubrik: Regeringsbeslut II 2, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Post- och telestyrelsen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-29
Rubrik: Följebrev regeringsbeslut ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Post- och telestyrelsen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF
DiarieNr: 21RS4288-1
Rubrik: Preliminär premie för försäkringsåret 2022 - Region Västernorrland