Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 6 juli 2021

2021-07-14 16:36

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 21RS5477-5
Rubrik: Utlysning av statsbidrag till regioner för 2021, ytterligare utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
DiarieNr: 21RS8015-2
Rubrik: Information om tillsynsinsats och begäran om uppgifter avseende medicinsk vård och behandling för äldre vid särskilt boende, SÄBO

Diarium:Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2422-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2420-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS8010-2
Rubrik: Inbjudan till Trygghetsdag 2021 - Tema Motorburen ungdom – problem eller möjlighet? 2021-09-21

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS8010-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till Trygghetsdag 2021 - Tema Motorburen ungdom – problem eller möjlighet?