Tisdagen den 7 juni 2022

2022-06-08 13:41

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartement
DiarieNr:  22RS6119-9
Rubrik: Svensk version av bilaga - Remiss Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, COM(2022) 197 final

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartement
DiarieNr: 22RS6119-8
Rubrik: Följebrev, Svensk version av bilaga - Remiss Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, COM(2022) 197 final

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 22RS6119-7
Rubrik: Inbjudan till remisskonferens kring EU-kommissionens förslag till förordning för ett europeiskt hälsodataområde, tillfällen 2022-06-10 samt 2022-06-23

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 22RS6119-6
Rubrik: Följebrev, Inbjudan till remisskonferens kring EU-kommissionens förslag till förordning för ett europeiskt hälsodataområde, tillfällen 2022-06-10 samt 2022-06-23

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket, Ekonomisamordning
DiarieNr: 22NHU73-21
Rubrik: Mall - Bilaga till förfrågan om prognos vid större förändringar angående anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder, utgiftsområde 19 (UO19), svar senast 2022-06-17

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket, Ekonomisamordning
DiarieNr: 22NHU73-20
Rubrik: Följebrev, Förfrågan om prognos vid större förändringar angående anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder, utgiftsområde 19 (UO19)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS5899-5
Rubrik: Svar på enkät: Uppföljning av arbetet med de nationella minoriteterna

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2126-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, hudkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2127-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgen/urologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2127-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2128-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1988-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4251-7
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, handkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3135-7
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS5899-4
Rubrik: Påminnelse om sista svarsdag, Enkät: Uppföljning av arbetet med de nationella minoriteterna

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 22NHU199-3
Rubrik: Följebrev till yttrande över förslag om nedläggning av spår och växlar mellan Skönvik och Härsta, bandelarna 231 och 233.


Tillbaka till toppen