Tisdagen den 7 mars 2023

2023-03-07 08:29

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Parkinsonföreningen Härnösand - Kramfors - Sollefteå
DiarieNr: 23RS720-3
Rubrik: Inbjudan till deltagande i Internationella Världsparkinsondagen 2023-04-11, Har vi chans på Dig/Er?

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Parkinsonföreningen Härnösand-Kramfors-Sollefteå
DiarieNr: 23RS720-2
Rubrik: Följebrev Inbjudan till deltagande i Internationella Världsparkinsondagen 2023-04-11, Har vi chans på Dig/Er? Bekräftelse på deltagande senast 2023-03-15

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 23RUN168-2
Rubrik: Påminnelse om anmälan till konferens 2023-03-29 om Nationell fysisk planering: europeiska erfarenheter och vägval för svensk planering

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen Socialsdepartementet
DiarieNr: 23HSN1113-2
Rubrik: Bilaga till Inbjudan till dialogmöte rörande barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård - Regeringsbeslut S2019/01522

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
DiarieNr: 23HSN1113-1
Rubrik: Inbjudan till dialogmöte rörande barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kvarkenrådet
DiarieNr: 22RUN586-9
Rubrik: Förfrågan om utlåtande Kvarkenrådet EGTS nya strategi och vision - svar senast 2023-04-03

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Kommunledningsförvaltningen
DiarieNr: 23RUN234-2
Rubrik: Protokollsutdrag Örnsköldsviks kommunfullmäktige 2023-02-27 § 24 Antagen planeringsstrategi för översiktsplanering i Örnsköldsviks kommun

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun
DiarieNr: 23RUN234-3
Rubrik: Antagen planeringsstrategi för översiktsplanering i Örnsköldsviks kommun

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Kommunledningsförvaltningen
DiarieNr: 23RUN234-1
Rubrik: Följebrev Antagen planeringsstrategi för översiktsplanering i Örnsköldsviks kommun

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN316-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN316-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå


Tillbaka till toppen