Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 9 februari 2021

2021-02-16 10:06

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Nord/Hälso- och sjukvård1
DiarieNr: 21HSN335-2
Rubrik: Bekräftelse på mottagen anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter, habiliteringsmottagning Barn Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: NCC Sverige AB
DiarieNr: 21RS1465-1
Rubrik: Bestridande av faktura 60110785

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten, Polisregion Nord
DiarieNr: 21RS1159-3
Rubrik: Tilläggsanmälan nr 5000-K94295-21 Stöld dator med tillbehör

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Plikt- och prövningsverket
DiarieNr: 21HSN533-1
Rubrik: Information om skyldighet att lämna uppgifter om totalförsvars pliktiga till Plikt- och prövningsverket, uppgifter senast 2021-04-01

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3810-3
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Geriatriska kliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN524-1
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Onkologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN524-2
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN524-3
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Mammografi Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN524-4
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Röntgenkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN525-1
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Medicinkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN525-2
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Njurmedicin Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN525-3
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN525-4
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, KAVA Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN525-5
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN525-6
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Röntgenkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN525-7
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, HC Ånge

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN526-1
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Ögonkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN527-1
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN527-2
Rubrik: Begäran om utredningsmaterial, Röntgenkliniken Sundsvall