Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tisdagen den 9 november 2021

2021-11-12 09:29

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS12487-2
Rubrik: Information om uppföljning av regioners arbete med informationssäkerhet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS12487-1
Rubrik: Följebrev till information om uppföljning av regioners arbete med informationssäkerhet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för analys
DiarieNr: 21HSN3817-1
Rubrik: Enkät; Utvärdering av vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstån