Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 12 november 2020

2020-11-18 17:17

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för analys
DiarieNr: 20RS1378-9
Rubrik: Matris för redovisning av överenskommelsen God och nära vård 2020 med fokus på primärvården, svar senast 2021-03-31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för analys
DiarieNr: 20RS1378-8
Rubrik: Information om redovisning av överenskommelsen God och nära vård 2020 med fokus på primärvården, svar senast 2021-03-31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för analys
DiarieNr: 20RS1378-7
Rubrik: Inriktningsdokument Västernorrland, redovisning av överenskommelsen God och nära vård 2020 med fokus på primärvården, svar senast 2021-03-31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för analys
DiarieNr: 20RS1378-6
Rubrik: Följebrev till redovisning av överenskommelsen God och nära vård 2020 med fokus på primärvården, svar senast 2021-03-31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kungliga Biblioteket
DiarieNr: 20RS10493-2
Rubrik: Påminnelse: Filminventering rörande projektet Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Region Värmland
DiarieNr: 20HSN3331-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90312731

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3333-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11017906
 
Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten, Polisregion Nord
DiarieNr: 20HSN3335-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1358611-20, Brott mot trafikförordningen, smitning, parkeringsskada fordon EWJ281

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2748-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Avdelning nord
DiarieNr: 20HSN3272-4
Rubrik: Bekräftelse på lex Maria anmälan, urologi

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Avdelning nord
DiarieNr: 20HSN3177-5
Rubrik: Bekräftelse på lex Maria anmälan, psykiatrin Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF
DiarieNr: 20HSN3200-4
Rubrik: Bekräftelse på lex Maria anmälan, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1888-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, rehabiliteringskliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2365-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2749-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2794-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2794-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Härnösand

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Förvaltningsrätten i Härnösand
DiarieNr: 20RS9461-6
Rubrik: Dom i mål nr 3814-20 Överprövning upphandling Odlingsrobot, sökande Nordic Biolabs AB