Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 10 juni 2021

2021-06-11 08:50

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner Avdelningen för Ekonomi och styrning
DiarieNr: 21RS7351-1
Rubrik: Inbjudan - Digital konferens - EU:s fonder och program 2021-09-29

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för register och statistik
DiarieNr: 21HSN2122-4
Rubrik: Bilaga 2 Information från Socialstyrelsen om kommande förändringar i rapporteringen till medicinska födelseregistret

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för register och statistik
DiarieNr: 21HSN2122-3
Rubrik: Bilaga 1 Information från Socialstyrelsen om kommande förändringar i rapporteringen till medicinska födelseregistret

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för register och statistik
DiarieNr: 21HSN2122-2
Rubrik: Information från Socialstyrelsen om kommande förändringar i rapporteringen till medicinska födelseregistret

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för register och statistik
DiarieNr: 21HSN2122-1
Rubrik: Följebrev Information från Socialstyrelsen om kommande förändringar i medicinska födelseregistret

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 21RS5137-5
Rubrik: Begära om komplettering till Ansökan om Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdom covid-19, 17236/2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS7337-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2960-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2116-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2116-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2116-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2115-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2113-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2044-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU354-2
Rubrik: Missiv Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 - svar senast 2021-08-09

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU354-3
Rubrik: Remiss Promemoria Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU354-4
Rubrik: Bilaga Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 - Riktlinjer för statligt regionalstöd

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU354-1
Rubrik: Följebrev Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027