Torsdagen den 10 november 2022

2022-11-11 16:15

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Föreningsarkivet i Västernorrland
DiarieNr: 20NHU285-13
Rubrik: Rekvisition av statsbidrag 2021

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Hörselskadades Förening i Sundsvall-Timrå
DiarieNr: 22HSN4164-1
Rubrik: Anmärkningar angående tillgänglighet m.m. vid Hörcentralen på Sundsvalls sjukhus

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg - IVO
DiarieNr: 22HSN4165-2
Rubrik: Vårdgivares rutiner och riktlinjer gällande drogscreening vid medicinsk behandling av ADHD

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2984-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sundsvalls Orienteringsklubb
DiarieNr: 22NHU627-2
Rubrik: Rädda Ryggkurvan i Sundsvall

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sundsvalls Orienteringsklubb
DiarieNr: 22NHU627-1
Rubrik: Följebrev till skrivelsen; Rädda Ryggkurvan i Sundsvall


Tillbaka till toppen