Torsdagen den 12 maj 2022

2022-05-13 14:41

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS2589-10
Rubrik: Bekräftelse på mottagning av ansökan om Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Inera AB
DiarieNr: 22RS5958-2
Rubrik: Kallelse till årsstämma 2022 för Inera AB

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Inera AB
DiarieNr: 22RS5958-3
Rubrik: Blankett för anmälan, bilaga till kallelse till årsstämma 2022 för Inera AB

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet i Sundsvall
DiarieNr: 22NHU23-3
Rubrik: Protokoll §§ 39-59 Samordningsförbundet i Sundsvall 2022-05-06

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet i Sundsvall
DiarieNr: 22REV2-3
Rubrik: Protokoll §§ 39-59 Samordningsförbundet i Sundsvall 2022-05-06

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Friskis och Svettis Örnsköldsvik
DiarieNr: 22NHU273-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet för personer 65 år och äldre

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 22NHU272-1
Rubrik: Samrådsremiss för ombyggnad av E4 delen södra infarten Härnösand, Västernorrlands län

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22RS5936-1
Rubrik: Bestridande av faktura 1130288200

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1818-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018691

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1816-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018688

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1820-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, barn- och ungdomsmedicin Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1815-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, klin fys Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1815-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, intensivvårdsavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1813-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1813-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ÖNH kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1812-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4367-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1479-2
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Liden

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS3616-8
Rubrik: Återkoppling på svar om deltagare till dialog tillgänglighetsuppdraget


Tillbaka till toppen