Torsdagen den 13 januari 2022

2022-01-14 10:39

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Umeå Universitet
DiarieNr: 22RS403-3
Rubrik: Bekräftelse på mottagen redovisning av ALF-ersättning 2021

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU63-28
Rubrik: Följebrev, Svar med bekräftelse ekonomiska åtaganden anslagspost 24 anslag 1:1 Regionala tillväxtgärder

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Governo AB
DiarieNr: 21RS14473-3
Rubrik: Svar på förfrågan om regional kompetensförsörjningsplan

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Södra Norrlands Folkets hus och parkregion (FHP-region)
DiarieNr: 21NHU301-5
Rubrik: Rekvisition av Verksamhetsstöd 2022, Södra Norrlands Folkets hus och parkregion

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
DiarieNr: 22RS591-2
Rubrik: Remiss delprojekt av regeringsuppdrag RU2 hälso- och sjukvårdens beredskap - Nationellt register över blodgivare och plan för ökad kapacitet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
DiarieNr: 22RS591-1
Rubrik: Följebrev Remiss av delprojekt av regeringsuppdrag RU2 Hälso- och sjukvårdens beredskap - Blodverksamhet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun Tillväxtavdelningen
DiarieNr: 21RS328-27
Rubrik: Yttrande över förslag till infrastrukturplan för Västernorrland 2022-2033

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU661-2
Rubrik: Inbjudan till sakråd om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), 2022-01-26

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD)
DiarieNr: 21NHU333-8
Rubrik: Rekvisition Verksamhetsstöd 2022, Norrlands Nätverk för musikteater och dans (NMD)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN177-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018524

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Aleris Sjukvård AB
DiarieNr: 22RS519-1
Rubrik: Bestridande av faktura 10587900

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Trygg-Hansa
DiarieNr: 22RS521-1
Rubrik: Bestridande av faktura 10588492

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
DiarieNr: 21NHU328-15
Rubrik: Rekvisition av verksamhetsstöd 2022, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2654-6
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, telefonrådgivning

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4315-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN2360-8
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN181-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN181-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN181-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN181-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, osteoporosmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN185-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kärlkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN185-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN184-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Södra Sundet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3135-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN180-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, käkkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
DiarieNr: 22HSN179-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ÖNH-kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN178-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN176-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland-NIN
DiarieNr: 21NHU268-10
Rubrik: Rekvisition för verksamhetsstöd 2022 Näringslivsarkiv i Norrland-NIN


Tillbaka till toppen