Torsdagen den 15 september 2022

2022-09-16 08:19

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Region Västerbotten
DiarieNr: 22HSN3286-2
Rubrik: Komplettering av nationella vårdplaner som går ut på remiss
2022-09-15

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 22NHU456-3
Rubrik: Uppföljning av miljömålet Skyddande ozonskikt

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3288-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3288-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Region Västerbotten
DiarieNr: 22HSN3286-1
Rubrik: Kommande remisser nationella vårdprogram inom cancerområdet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 22RS10082-2
Rubrik: Påminnelse inbjudan att lämna bekräftelse för att bli avropsberättigad i ramavtalsupphandling Operatörstjänst elektroniska affärmeddelanden

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22HSN3282-1
Rubrik: Nya kunskapsstöd på öppen remiss, vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer - Min vårdplan cancer


Tillbaka till toppen